Tjenesten inkluderer

 Bistand til sikring

Vi kartlegger, analyserer og vurderer risiko. Målet er å peke på tiltak som eliminerer sårbarhet og reduserer risiko. Anbefalte tiltak må være balanserte, kosteffektive og gi et ønsket sikkerhetsinntrykk.

Beredskap 24/7

Vi er i beredskap for deg 24 timer i døgnet, alle dager i hele året. Våre vakthavende rådgivere har alle politi- og sikkerhetsfaglig spesialkompetanse, med mange års erfaring i håndtering av reelle kriser.

Skalerbar sikring

Risiko er ofte ikke konstant, men kan variere. Vi er opptatt av at din sikkerhet skal være skalerbar, og utarbeider planer for hurtig etablering av skalerbare sikkerhetstiltak.

Innbrudd sett på overvåkningskamera

Hvorfor velge oss?

Vi leverer funksjonelle, kostnadseffektive og helhetlige sikringstiltak, som vi vet fungerer over tid.

Uavhengig aktør

Sikkerhetsledelse AS er et norskeid og privat sikkerhetsselskap som opererer uavhengig av utstyrsleverandører.

Over 20 år i bransjen

Siden 2001 har vi vært en foretrukket samarbeidspartner innen sikkerhet, beredskap, krisehåndtering og personsikkerhet.

Bakgrunn fra politiet

Våre ansatte har mange års politi- og sikkerhetsfaglig kompetanse.

Timebasert og fleksibelt

Du bestemmer selv omfanget av tjenesten.


Om Sikkerhetsledelse AS

Vi er et sikkerhetsselskap med over
20 års erfaring innen personsikkerhet

Les mer om oss på sikkerhetsledelse.no
Er du eller din familie utsatt for personlig risiko eller trusler?

Kontakt oss for en uforpliktende
prat om din sikkerhet

Image